Neohodnoceno

Mikrobac forte 20ml sáček (250ks/kar) (980434) (8956653)

Mikrobac forte 20ml sáček (250ks/kar) (980434) (8956653)

Skladem
Kód: BOD-975392
18,80 Kč 15,54 Kč bez DPH

 

Bezaldehydový čistící přípravek se slabou vůní.
Vlastnosti přípravku:
široké spektrum účinnostibez obsahu aldehydůdobrá čisticí schopnostvelmi dobrá materiálová snášenlivostSložení:
Účinné látky: Benzyl-C12-18- alkyldimethylammonium chlorid 199 mg / g, N- (3-aminopropyl) -Ndodecylpropan-1,3-diamín 50 mg / g.
Mikrobiologická účinnost
baktericidnífungicidní na kvasinkytuberkulocidnívirucidní na obalené viry (Vr. HBV, HIV, HCV) noroviry (MNV)adeno-, polyoma- a rotaviry
Oblasti použití:
Mikrobac® forte je vhodný na čistění a dezinfekci umývatelných povrchů, například: 
pro zdravotnická zařízení specifikované zákonem o zdravotnických pomůckách v nemocnicích a pečovatelských domovech v kuchyních a oblastech potravinářstvíAplikace a expozice:
k získání požadované koncentrace pracovního roztoku se rozpustí daná dávka koncentrátu ve vodě1 % koncentrace, expozice 30 minut
Namočte části zdravotnického zařízení anebo umývatelného povrchu (Napr. podlahy) dostatečným množstvím pracovního roztoku. dezinfekce pevných ploch: 0,5% expoziční čas 1 h.
Je potřebné zabránit kontaktu mezi aminovými a aldehydovými přípravky.
Není vhodný na dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.  
 
NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivý při požití.Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
PREVENCE
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
OPATŘENÍPŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
ODSTRANĚNÍ
Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.Před použitím zdravotnického prostředku a diagnostického zdravotnického prostředku in vitro doporučujeme poradu s lékařem. Pečlivě si přečtěte informace o výrobku a je-li součástí, tak i návod k jeho použití.
Klinická účinnost zdravotnického prostředku a diagnostického zdravotnického prostředku in vitro nemusí být zaručena, lepší nebo rovnocenná s účinností jiné léčby nebo jiného zdravotnického prostředku a diagnostického zdravotnického prostředku in vitro a jeho použití může být spojeno s riziky.

Mikrobac_forte_R11021_CZ_CS_2

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Hartmann-Rico a.s. je předním výrobcem kvalitního vybavení pro zdravotnictví. S dlouholetou zkušeností a odborným know-how jsme se stali důvěryhodným partnerem pro poskytovatele zdravotní péče po celém světě. Naše široká škála produktů zahrnuje inovativní řešení pro diagnostiku, chirurgii, péči o pacienty a hygienu. Spolupracujeme s lékaři, sestrami a odborníky na vývoji a vylepšování našich produktů, aby byly přesné, spolehlivé a bezpečné. Naše značka je symbolem kvality a důvěry v oblasti zdravotnického vybavení, které přispívá ke zlepšení zdraví a kvality života pacientů po celém světě.

Zpět do obchodu