Náhradní plnění § 81 zákona 435/2004 Sb.

Pracují u nás lidé se zdravotním znevýhodněním, máme smlouvu s Úřadem práce a podléháme pravidelné kontrole. Se zaměstnanci se navíc setkáte i osobně. Pracují jako řidiči, skladníci, účetní a také vyřizují objednávky.

Jaké máte možnosti

Existují tři způsoby, jak splnit povinnost spojenou se zaměstnáním zdravotně znevýhodněných osob. Podívejte se, kolik vás každá z nich bude stát (v Kč za rok). Částky vychází z průměrné měsíční mzdy 37 047 Kč v 1.-3. čtvrtletí 2021.

Počet zaměstnanců
(průměrný počet přepočtený za rok)

25 50 100 150 200 225 250

1. Počet zdravotně znevýhodněných zaměstnanců
(4 % podle zákona)

1 2 4 6 8 9 10

2. Invalidní daň
(2,5násobek průměrné mzdy v Kč)

92 618 185 236 370 472 555 708 740 944 833 562 926 180

3. Nákup na náhradní plnění
(7násobek průměrné mzdy v Kč)

259 329 518 658 1 037 316 1 555 974 2 074 632 2 333 961 2 593 290

Náhradní plnění se vám vyplatí

Stejné částky na faktuře neznamenají stejné náklady. Nakupte u nás věci, které potřebujete a rovnou splňte povinnost náhradního plnění.

 

Nákup u nás
(s vyřešeným náhradním plněním)

 Nákup u jiné firmy
(bez vyřešeného náhradního plnění)

Částka za zboží 259 329 Kč 259 329 Kč
Částka za „invalidní daň“  0 Kč 92 618 Kč
Celkové náklady 259 329 Kč 351 947 Kč

Částka 259 329 Kč odpovídá náhradě 1 osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ). Částka 92 618 Kč odpovídá povinnému odvodu státu při nezaměstnání 1 OZZ.

Za jakých podmínek vám náhradní plnění poskytneme

  1. Nakoupíte u nás zboží za katalogové ceny.
  2. Zaplatíte fakturu v rámci splatnosti.
  3. Zboží u nás odebíráte pravidelně po celý kalendářní rok.

Novinky

Maximální objem náhradního plnění

Je určen maximální objem náhradního plnění pro jednoho odběratele - dodavatel může poskytnout náhradní plnění jednomu odběrateli v limitovaném objemu.

Limit se vypočítává dle zákonem daného vzorce: 7 x 37 047 Kč x průměrný počet OZP zaměstnaných za rok 2021.

Takže pokud váš dodavatel měl v roce 2021 celkem 3 zaměstnance a z toho 2 OZP, může vám poskytnout maximálně 518 658 Kč (7 x 37 047 Kč x 2 zaměstnanci OZZ) náhradního plnění.

Elektronická evidence

Dne 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Novela stanoví, že dodavatel může náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží povinné údaje do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Problematika náhradního plnění se odvíjí od zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., především § 81, 82 a 84, a prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb. (např. § 18).

Zpět do obchodu