Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Zdravotnický Materiál - Velkoobchod s.r.o.
(Sídlo: Bezručova 1138/5, 77900 Olomouc, IČ: 28629183, DIČ: C28629183, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44763)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží přes internetový obchod (dále jen "podmínky") společnosti Zdravotnický Materiál - Velkoobchod s.r.o., definují práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen "smlouva") mezi společností (prodávajícím) a jejím zákazníkem (kupujícím). Internetový obchod je provozován na webové adrese webové adrese: www.zdravotnicke-materialy.cz.

1.2. Prodávající je podnikatel dle § 420 občanského zákoníku.

1.3. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitel je definován dle § 419 občanského zákoníku jako osoba jednající mimo rámec podnikatelské činnosti. Podnikatelem je osoba vykonávající živnostenskou či obdobnou výdělečnou činnost na vlastní účet a odpovědnost.

1.4. Objednávkou zboží kupující potvrzuje seznámení se s těmito podmínkami a jejich akceptaci.

1.5. Odchylky od těchto podmínek lze dojednat v kupní smlouvě. V takovém případě mají odchylná ujednání přednost.

1.6. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavírána v českém jazyce.

1.7. Aktuální znění obchodních podmínek je dostupné na webových stránkách prodávajícího.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu je informativní a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží včetně cen. Ceny jsou konečné, včetně DPH a všech poplatků.

2.3. Kupní smlouva se uzavírá odesláním objednávky kupujícího a jejím přijetím prodávajícím. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky.

2.4. V případě vyčerpání zásob nebo nedostupnosti zboží si prodávající vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu.

2.5. Kupující má možnost před odesláním objednávky kontrolovat a měnit údaje v objednávce.

2.6. Informace o zboží a cenách poskytované prodávajícím jsou závazné vyjma zjevných chyb.

3. Platba a dodání

3.1. Zboží je možné zaplatit dobírkou, kartou online, bankovním převodem nebo jiným způsobem dle dohody.

3.2. Kromě kupní ceny je kupující povinen uhradit i náklady na dodání zboží ve smluvené výši.

3.3. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu po zaplacení zboží.

4. Dodání zboží

4.1. Způsob dopravy, pokud není dohodnuto jinak, si volí kupující.

4.2. Dodání zboží se řídí informacemi uvedenými u jednotlivých produktů.

4.3. Pokud je třeba zboží doručit opakovaně nebo jinak než bylo dohodnuto, hradí kupující případné další náklady.

4.4. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu.

4.5. Podrobnosti o možnostech dodání jsou specifikovány na webovém rozhraní.

5. Práva ze záruky

5.1. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy.

5.2. Prodávající zaručuje, že zboží je při převzetí bez vad.

5.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího.

5.4. Kupující má právo na odstranění vady opravou, výměnou zboží, slevou z ceny nebo vrácením kupní ceny.

5.5. Reklamace se uplatňuje bez zbytečného odkladu.

5.6. Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 dnů, reklamaci vyřídí do 30 dnů.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího se řídí Nařízením GDPR.

6.2. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové stránce prodávajícího.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto obchodní podmínky platí jak je uvedeno na webových stránkách prodávajícího, s účinností od 25.5.2023.

7.2. Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a akceptuje je v plném rozsahu.

Zpět do obchodu