BODE Sterillium med 500ml

Kód: BOD-981037
Neohodnoceno
233,17 Kč 192,70 Kč bez DPH
Skladem

BODE Sterillium med 500ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

Široké spektrum účinnosti proti bakteriím a obaleným i neobaleným virům včetně norovirů za 30 sekund. Výjimečně dobrá snášenlivost s pokožkou i při dlouhodobém používání. Skvělá okamžitá účinnost.

Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

165628

Sterillium® med

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
nemocniční balení
1 l láhev
číslo výrobku 9810342
1 ks á 1 l 1 karton á 10 kus 4031678050338 4031678050345
láhev
500 ml
číslo výrobku 9810371
1 ks á 500 ml 1 karton á 20 kus 4031678049837 4031678049844
100 ml
číslo výrobku 9810961
1 ks á 100 ml 1 karton á 45 kus 4031678051144 4031678051151
kanystr
5 litrů
číslo výrobku 9810391
1 ks á 5 l 1 karton á 1 ks 4031678049875 4031678049875Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: