Vážení zákazníci, čeká na vás speciální překvapení po dokončení objednávky v sekci "Máme pro Vás dárek". Těšíme se na vaše nákupy. Kolektiv Zdravotnicke-Materialy.cz
Neohodnoceno

Cutasept F 250ml - spray

Cutasept F 250ml - Spray: Rychlá a Efektivní Dezinfekce Kůže

Cutasept F 250ml - Spray je praktický a efektivní dezinfekční přípravek ve spreji. Poskytuje okamžitý dezinfekční účinek za 15 sekund a je ideální pro ambulantní použití. Díky širokému spektru účinků efektivně bojuje proti různým patogenům včetně rezistentních kmenů a virů.

Zajistěte rychlou a bezpečnou dezinfekci - objednejte Cutasept F ve spreji již dnes!

Skladem
Kód: BOD-975082
150,44 Kč 182,03 Kč včetně DPH
Kategorie: Dezinfekce kůže

Cutasept® F ve spreji je pokročilý bezbarvý alkoholový dezinfekční přípravek na kůži, poskytující rychlou a účinnou dezinfekci. Tento produkt je vhodný pro použití jak v zdravotnických zařízeních, tak pro domácí péči.

Hlavní Vlastnosti Cutasept® F 250ml - Spray:

 • Rychlé Působení: Okamžitý účinek za 15 sekund.
 • Široké Spektrum Účinků: Účinnost proti MRSA, mykobakteriím a virům.
 • Přívětivost ke Kůži: Bezpečný pro pokožku, vhodný pro odmašťování a přilnavost chirurgických fólií.
 • Mikrobiologická Účinnost: Baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní a virucidní účinky.
 • Pohodlné Použití: Snadná a efektivní aplikace díky ručnímu rozprašovači.

Složení:

 • Účinné látky: 2-propanol 63,0 g, benzalkoniumchlorid 0,025 g
 • Pomocné látky: voda

Mikrobiologická účinnost:

 • Produkt je baktericidní (vč. MRSA), fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, a virucidní proti obaleným virům (vč. HBV, HIV), účinný také proti Herpes simplex viru typu 1 a rotaviru.

Oblasti použití:

 • Cutasept® F je určen pro ambulantní dezinfekci kůže před různými medicínskými zákroky, pro ošetření ekzematických infekcí a jako prevence proti plísním nohou. Je vhodný pro před- a pooperační dezinfekci.

Návod k použití a dávkování:

 • Dezinfikovanou partii ošetřete přípravkem a nechte působit. Doba působení se liší podle typu procedury, od 15 sekund pro injekce a punkce až po minimálně 10 minut pro oblasti s velkým množstvím tukových žláz.

Zvláštní pokyny:

 • U elektrických přístrojů používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Nepoužívejte pod transfuzní manžety.

Doba použitelnosti:

 • 60 měsíců od data výroby v originálním balení, po otevření 12 měsíců.

Cutasept® F ve spreji představuje spolehlivé a praktické řešení pro zajištění maximální hygieny a ochrany proti infekcím, ideální pro profesionální i domácí použití.

Bezpečnostní Upozornění pro Cutasept F 250 ml - Dezinfekce Kůže:

 • Nebezpečí: Produkt obsahuje propan-2-ol (CAS: 67-63-0).
 • Varování:
  • Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • Způsobuje vážné podráždění očí.
  • Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní opatření:

 • Uchovávání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • První pomoc:
  • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • Při požití: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • Likvidace: Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Důležité: Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny přiložené k produktu a postupujte podle nich, abyste zajistili vaši bezpečnost a zdraví.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Hartmann-Rico a.s. patří mezi přední dodavatele zdravotnických a hygienických produktů na světovém trhu. S hlubokými kořeny v oboru a důrazem na vysokou kvalitu, tato společnost je významným partnerem mnoha zdravotnických institucí a farmaceutických firem po celém světě.

Specializují se na různé oblasti zdravotní péče, včetně chirurgie, infekční prevence, pooperační péče a péče o rány. Jejich široký sortiment zahrnuje produkty jako obvazy, sterilní obvazy a specifikované hygienické potřeby.

V centru filozofie Hartmann-Rico je neustálé hledání inovací a zdokonalení jejich produktů. Spolupráce s odborníky a důkladný výběr dodavatelů zajišťuje, že každý produkt splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

Navíc, v současné době je pro společnost prioritou ekologická odpovědnost. Hartmann-Rico je hrdý na svůj přístup k udržitelnosti a vývoji produktů, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Pro více informací o tom, co Hartmann-Rico a.s. nabízí, navštivte jejich stránku na zdravotnicke-materialy.cz.

Zpět do obchodu