Implementace UDI Kódů v Zdravotnických Prostředcích: Co Musíte Vědět

Unikátní Identifikace Zařízení (UDI): Revoluce v Sledovatelnosti Zdravotnických Prostředků

Úvod:

  • Systém UDI představuje zásadní změnu v sledovatelnosti zdravotnických prostředků.
  • Cíl: Zlepšení bezpečnosti a transparentnosti v medicíně.

Co Je UDI a Jaké Jsou Jeho Výhody?

  • Definice UDI: Globální systém pro jednoznačnou identifikaci zdravotnických prostředků.
  • Výhody: Zlepšení sledovatelnosti, rychlá identifikace zařízení, efektivní řízení bezpečnostních rizik.

Implementace UDI v ČR:

  • Povinnost Přiřadit UDI: Platí od 26. května 2021 pro zdravotnické prostředky a od 26. května 2022 pro diagnostické prostředky in vitro.
  • Registrace v Databázi Eudamed: Začíná od 26. listopadu 2022 pro zdravotnické prostředky a od 26. listopadu 2023 pro diagnostické prostředky in vitro.

Jak UDI Ovlivňuje Zdravotnický Sektor?

  • Pro Výrobce: Nutnost začlenění UDI kódů do produktů a registrace v globálních databázích.
  • Pro Pracovníky a Pacienty: Přístup k důležitým informacím o zařízeních.

Závěr:

  • Dopad na Zdravotní Péči: Implementace UDI systému v ČR je klíčová pro zajištění vyšší úrovně bezpečnosti a transparentnosti.

Další Informace:

  • Pro Podrobnosti: Navštivte oficiální zdroje jako NISZP a SÚKL pro aktuální informace.

www.zdravotnicke-materialy.cz

Zpět do obchodu