Náhradní plnění 2023 pro zdravotnictví

Náhradní plnění 2023

Zdravotnický Materiál - Velkoobchod s.r.o. poskytuje svým zákazníkům možnost uplatnění náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákon provádí, a to formou odběru zboží, protože zaměstnáváme více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

 

Náhradní plnění 2023

Jednoduché vysvětlení zákona Pokud jste zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru, měli byste věnovat pozornost ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Podle tohoto ustanovení jste totiž povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v určitém procentuálním poměru k celkovému počtu zaměstnanců. Konkrétně se jedná o 4% z celkového počtu zaměstnanců.

Pro určení celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodující průměrný roční počet zaměstnanců. Pokud se vám nedaří zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo nemáte možnost povinný podíl splnit v rámci služeb náhradního plnění, musíte státu zaplatit peněžitou částku. Ta činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy.

Způsoby plnění tohoto zákona jsou následující:

  1. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4% na celkovém počtu zaměstnanců. To znamená, že pokud máte více než 25 zaměstnanců, musíte zaměstnat alespoň 4% z nich jako osoby se zdravotním postižením.

  2. Odvod peněžní částky do státního rozpočtu, pokud nemůžete splnit povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením. Tato částka odpovídá 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy.

  3. Odběr výrobků nebo služeb od firem, které zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Tímto způsobem můžete splnit povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením, pokud nemůžete tyto zaměstnance zaměstnat přímo ve své firmě.

 

Váš počet zaměstnanců musíte zaměstnat počet OZP nebo zaplatit ročně odvod (Kč) nebo odebrat zboží od firmy Zdravotnický Materiál - Velkoobchod s.r.o. za (Kč) , částka bez DPH
25 1 92 617,50 259 329,-
50 2 185 235,- 518 658,-
100 4 370 470,- 1 037 316,-
200 8 740 940,- 2 074 632,-
300 12 1 111 410,- 3 111 948,-
400 16 1 481 880,- 4 149 264,-
500 20 1 852 350,- 5 186 580,-

 

Zaměstnavatelé, kteří mají povinnost odebírat výrobky nebo služby od dodavatelů s více než 50 % zaměstnanců s OZP (tj. osob se zdravotním postižením), musí ohlásit Úřadu práce (ÚP ČR) informace o dodavatelích, od kterých výrobky nebo služby odebírají. Tyto informace zahrnují identifikační údaje dodavatele, cenu výrobků nebo služeb, datum odběru a číslo dokladu o odběru. Pokud zaměstnavatel nesplní svůj povinný podíl, může být pokutován až do výše 1 000 000 Kč.

Poskytovatelé služeb náhradního plnění mají v roce 2023 limit stanovený na 1 037 316 Kč na jednoho zaměstnance s OZP, což odpovídá 28 násobku průměrné měsíční mzdy za rok 2021. Možnost plnit povinný podíl odběrem výrobků nebo služeb je vázána pouze na chráněná pracovní místa, která jsou zřízena nebo vymezena podle zákona o zaměstnanosti. Pokud jsou OZP OSVČ a nemají zaměstnance, tato podmínka se na ně nevztahuje.

Pro více informací je možné navštívit Integrovaný portál MPSV.